10 BƯỚC HIỆU CHỈNH CÂN BÀN 5.000kg – Model KINGBIRD ::cân điện tử Việt Mỹ sản xuất,can dien tu ,phân phối cân điện tử toàn quốc

10 BƯỚC HIỆU CHỈNH CÂN BÀN 5.000kg – Model KINGBIRD

10/06/2013   Source:


10 BƯỚC HIỆU CHỈNH CÂN BÀN 5.000kg – Model KINGBIRD

1. Mở đầu cân bàn   gạt SWITCH 1 (màu đỏ trong mainboard) lên ON rồi bật nguồn

2. Nhấn đồng thời 2 phím ZERO và ENTER/PRINT màn hình sẽ hiện [ F1 ]

3. Nhấn ENTER/PRINT đến khi hiện [ CAL 0 ]

4. Nhấn MODE chọn [CAL 1 ]

           
5. Nhấn ENTER/PRINT màn hình sẽ hiện [ E SCL ]
    Chú ý: Lúc này trên bàn cân không có tải

6.Nhấn ENTER/PRINT màn hình sẽ test từ 15 đến 0 (lúc này trên bàn cân không đặt tải , không có rung động vì đang lấy điểm Zero cho cân)

7.Sau khi test từ 15 đến 0 sẽ hiện [ Add Ld ], lúc này hãy đặt tải chuẩn 1.000kg lên bàn cân (nhớ đặt giữa hoặc đều trên cân)

8.Nhấn ENTER/PRINT sẽ hiện 1 hàng [ 000000 ] nhập 1.000kg (20% mức tải max)
-Phím TARE và TOTAL dùng để dịch chuyển hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn
-Phím MODE dùng để nhập số từ 0 đến 9

9.Nhập số cân bàn (can ban ) xong thì nhấn ENTER/PRINT màn hình sẽ test từ 15 đến 0, chờ hiện [ F1.60 ] thì nhấn ENTER/PRINT cho đến khi hiện [ F2 ]

10.Nhấn CLEAR hiện [CALL OFF ], sau đó nhấn ENTER/PRINT
-Lúc này trên màn hình sẽ hiện đúng số kg mà đã nhập trước đó ở bước 9
-Bỏ tải ra màn hình sẽ về 0 nếu chưa về thì nhấn nút ZERO  sau đó bỏ tải vào lại, nếu chưa đúng thì làm lại từ  đầu

Chú ý:

-Khi đến bước 10, đã hiện số kg coi như phần cài đặt, hiệu chỉnh đã xong
-Yêu cầu khi hiệu chỉnh lại cân phải có 1.000kg quả cân chuẩn, đã được đóng tem kiểm định.
-Có thể xem Catalog bộ chỉ thị Kingbird trước khi hiệu chỉnh cân 

                                                                                                                         công ty cân điện tử - can dien tu gia re

Các tin mới hơn

Các tin đã đưa