Cân đếm Cân điện tử UCA-Taiwan ::cân điện tử Việt Mỹ sản xuất,can dien tu ,phân phối cân điện tử toàn quốc


Cân điện tử UCA-Taiwan

Thông số kt:
3kg x 0.1g
6kg x 0.2g
15kg x 0.5g
30kg x 1g

Download File đính kèm

Lần xem 3084

1. TÍNH NĂNG:
- Chính xác cao ( độ phân giải bên trong: 1/10,000, 1/20.000,1/30.000.)
- Măt bàn cân bằng Inox - Dùng pin sạc
- Chức năng đếmh hiển Thị 3 màn hình
- Số hiển thị 6/5/6 (Trọng lượng/ đơn vị trọng lượng/ mẩu vật đếm)
- Cổng giao tiếp RS-232
- Có khả năng kết nối với sàn cân phụ
- Thiết kế phù hợp cho cân đếm , Chất lượng ISO của nhà sản xuất
- Màn hình hiển thị LCD Số Đen rỏ dể đọc.

2. CÁC TÍNH NĂNG TỔNG QUÁT:
- Thiết bị đạt độ chính xác cấp III theo tiêu chuẩn OIML.
- Độ phân giải nội cao, tốc độ xử lý nhanh.
- Thiết kế chống bụi, cũng như sự ảnh hưởng của môi trường.
- Màn hình hiển thị LCD độ phân giải cao.
- Người sử dụng có thể lựa chọn các đơn vị khác nhau Kg,g,trừ bì, theo nhu cầu riêng.
- Thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp ,dễ dàng di chuyển.

3. CÁC CHỨC NĂNG & CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG:
- Chức năng: cân, trừ bì và thông báo chế độ trừ bì hiện hành.
- Chế độ thông báo tình trạng ổn định của cân.
- Cân có chức năng báo hiệu gần hết Pin.
- Chế độ tắt cân tự động (Automatic shut-off) giúp tiết kiệm năng lượng Pin.
- Phương thức định lượng : cảm biến từ (load cell)
- Nguồn điện sử dụng : 220V/6 V/4h hoặc AC/DC adaptor .

4. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Cân điện tử cùng loại :

FAGS:uca-taiwan cn iện tử uca-taiwan 1. tính nng: - chính xác cao ( ộ phân giải bên trong: 1/10,000, 1/20.000,1/30.000.) - mt bàn cân bằng inox - dùng pin sạc - chức nng ếmh hiển thị 3 màn hình - số hiển thị 6/5/6 (trọng lợng/ n vị trọng lợng/ mẩu vật ếm) - cổng giao tiếp rs-232 - có khả nng kết nối với sàn cân phụ - thiết kế phù hợp cho cân ếm , chất lợng iso của nhà sản xuất - màn hình hiển thị lcd số en rỏ dể ọc. 2. các tính nng tỔng quát: - thiết bị ạt ộ chính xác cấp iii theo tiêu chuẩn oiml. - ộ phân giải nội cao, tốc ộ xử lý nhanh. - thiết kế chống bụi, cng nh sự ảnh hng của môi trờng. - màn hình hiển thị lcd ộ phân giải cao. - ngời sử dụng có thể lựa chọn các n vị khác nhau kg,g,trừ bì, theo nhu cầu riêng. - thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp ,dễ dàng di chuyển. 3. các chỨc nng & chẾ Ộ hoẠt Ộng: - chức nng: cân, trừ bì và thông báo chế ộ trừ bì hiện hành. - chế ộ thông báo tình trạng ổn ịnh của cân. - cân có chức nng báo hiệu gần hết pin. - chế ộ tắt cân tự ộng (automatic shut-off) giúp tiết kiệm nng lợng pin. - phng thức ịnh lợng : cảm biến từ (load cell) - nguồn iện sử dụng : 220v/6 v/4h hoặc ac/dc adaptor . 4. thông sỐ kỸ thuẬt: cân iện tử cùng loại :
Sản Phẩm Khác
Cân điện tử HZY-A300 Cân điện tử UWA-K Cân điện tử LGCN Cân đếm CS -Korea Cân điện tử JWL Cân đếm MACS F Cân điện tử JCL Cân điện tử đếm Cân đếm UCA UTE-Taiwan Cân điện tử Cân điện tử LGCN Cân điện tử ALC Cân điện tử JC Cân đếm JSC-BTSC Cân đếm JSC-BTSC