Cân Phân Tích Cân điên tử HZY Huazhi -Taiwan ::cân điện tử Việt Mỹ sản xuất,can dien tu ,phân phối cân điện tử toàn quốc


Cân điên tử HZY Huazhi -Taiwan

Thông số kt:
60g X 0.001g .
100g X 0.001g .
200g X 0.001g .
300g X 0.001g .

Lần xem 29751

1. TÍNH NĂNG:. :
- Chính xác cao( độ phân giải bên trong: 1/20,000) .
- Màn hình hiển thị LED Số rỏ dể đọc.
- Chức năng tự kiểm tra pin.
- Cổng giao tiếp RS-232( Lựa chọn).
- Sàn cân được thiết kề vững chắc cho nhiều lĩnh vực.
- Màn hình hiển thị bằng trục đứng , phím chuyển đổi đơn vị kg/g/oz êm nhẹ

2. CÁC TÍNH NĂNG TỔNG QUÁT :
- Thiết bị đạt độ chính xác cấp III theo tiêu chuẩn OIML.
- Độ phân giải nội cao, tốc độ xử lý nhanh.
- Thiết kế chống bụi, cũng như sự ảnh hưởng của môi trường.
- Người sử dụng có thể lựa chọn các đơn vị khác nhau Kg,g,trừ bì, theo nhu cầu riêng.
- Thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp .

3. CÁC CHỨC NĂNG & CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG: :
- Chức năng: cân, trừ bì và thông báo chế độ trừ bì hiện hành.
- Chế độ thông báo tình trạng ổn định của cân.
- Cân có chức năng báo hiệu gần hết Pin.
- Chế độ tắt cân tự động (Automatic shut-off) giúp tiết kiệm năng lượng Pin.
- Phương thức định lượng : cảm biến từ (load cell).
- Kích thước đĩa cân :270 x 190 x75 (Đĩa cân bằng inox).
- Nguồn điện sử dụng : 220V/50Hz /

4. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: : :
Cân điện tử cùng loại :

FAGS:hzy huazhi -taiwan cn in tử hzy huazhi -taiwan 1. tính nng:. : - chính xác cao( ộ phân giải bên trong: 1/20,000) . - màn hình hiển thị led số rỏ dể ọc. - chức nng tự kiểm tra pin. - cổng giao tiếp rs-232( lựa chọn). - sàn cân ợc thiết kề vững chắc cho nhiều lnh vực. - màn hình hiển thị bằng trục ứng , phím chuyển ổi n vị kg/g/oz êm nhẹ 2. các tính nng tỔng quát : - thiết bị ạt ộ chính xác cấp iii theo tiêu chuẩn oiml. - ộ phân giải nội cao, tốc ộ xử lý nhanh. - thiết kế chống bụi, cng nh sự ảnh hng của môi trờng. - ngời sử dụng có thể lựa chọn các n vị khác nhau kg,g,trừ bì, theo nhu cầu riêng. - thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp . 3. các chỨc nng & chẾ Ộ hoẠt Ộng: : - chức nng: cân, trừ bì và thông báo chế ộ trừ bì hiện hành. - chế ộ thông báo tình trạng ổn ịnh của cân. - cân có chức nng báo hiệu gần hết pin. - chế ộ tắt cân tự ộng (automatic shut-off) giúp tiết kiệm nng lợng pin. - phng thức ịnh lợng : cảm biến từ (load cell). - kích thớc a cân :270 x 190 x75 (a cân bằng inox). - nguồn iện sử dụng : 220v/50hz / 4. thông sỐ kỸ thuẬt: : : cân iện tử cùng loại :
Sản Phẩm Khác
Cân điện tử GS-SHNKO Cân điện tử DJ Cân phân tích PA214 Cân điện tử SPS Cân điện tử HZT-A Cân điện tử HZF-B Cân điện tử DJ Cân điện tử HZK Cân điện tử KD-TBED Cân điện tử SKY Cân điên tử HZ Cân phân tíchVB Cân phân tích U Cân điện tử HA cân phân tích GS Cân điện tử PA2102 Cân điên tử BB-C